RSS

Bulgár jóga

A bulgár gyógyítók légzőtornája magába foglalja sok keleti iskola tapasztalatát, hozzáadva ahhoz a Naksbandija muzulmán szerzetesrend szuffisztikus színezetét. A légző-gyakorlatot ennek a rendnek a dervisei nemcsak a meditációhoz és különböző hatások alákerülés miatt alkalmazták, de a gyógyító gyakorlatban is.

Ebben a fejezetben én nyolc légző-gyakorlatot írok le, melyek különböző betegségek eltávolításánál felhasználhatók.

A légzőtorna lényege, a bulgár gyógyítók véleménye szerint abban áll, hogy a belélegzett levegő közreműködésével a szervezetet isteni energiával (pránával) töltik fel, ily módon kiszorítva vagy megsemmisítve a betegség energiáját.

1.      A gyakorlat végrehajtandó a lábsarkain ülve, a gerinc és a fej egyvonalban van (lásd: a rajzot). A levegőt az orron át kell belélegezni, lassan a szív tíz verésének periódusában. A bulgárok a szívveréseket nem számolják, de halkan mondják: „Biszmilljai rrahmani ráhim” (ami annyit jelent: „A kegyes és irgalmas Allah nevében”). Ezt követően a légzést annyira visszatartják, hogy megerőltetés nélkül belélegezhessenek. Ebben a pillanatban arra kell koncentrálni, hogy a tüdők minden része feltöltődjék levegővel, a levegővel belélegzett energia viszont a Muladhára-csakra térségébe irányul. A levegő kilégzése orron át történik, lassan kilenc szívverés ideje alatt, vagy az Allahot (istent) dicsőítő szöveg elmondása idején.

Amennyiben a bemenetnél arra koncentrálnak, hogy a levegővel minél több életenergiát kapjanak, akkor a kifújt levegővel a szervezetet meg kell szabadítani a beteges energiától. A gyakorlatot hétszer végzik el úgy reggel, mint este.

2.      A gyakorlat kiinduló pozíciója: ülve a lábsarkakon, a kezek tenyérfelülettel a térden fekszenek. A törzs előre hajlik, a homlok a földet érinti, a kezeket a földre teszik (tenyerek a fej szintjén helyezkednek el).

A meghajlás lassan történik, a levegő egyidejű kilégzésével. A kilégzés fokozatosan megy végbe kilencig számolva (ritmusa – a szív verése), vagy az említett formula elmondásával. Ezt követően a légzést vissza kell tartani és meghajlott pózban addig kell maradni, amíg az kellemes. A továbbiakban következik, kilencig számolva – lassan a törzs egyidejű kiegyenesítése és a belélegzés. Amikor a tüdők megtelnek levegővel, a gerinc és a fej egyvonalban kell, hogy legyenek. Itt újra vissza kell tartani a légzést, majd a gyakorlatok háromtól-hétszeri ismétlésig végzik.

Ez a gyakorlat csodálatos gyógykezelési hatással rendelkezik. A bulgár gyógyítók úgy vélik, hogy a gerinc meghajlott helyzetben ívformát vesz fel – az égi szféra kicsinyített kópiája, ahol minden csakra egyformán nyitott, Allah energiája része.

3.      A gyakorlat végrehajtandó a lábsarkakon ülve vagy törökülésben, a lábakat keresztbe rakva. A légzés a törzsnek egyik és másik irányba fordításával egyidőben történik. A test törzse először lassan jobbra fordul amennyire az lehetséges. A fej a törzzsel együtt fordul. A cselekvés idejében az orron át kilélegezzük a levegőt. Elfordítva a testet, a légzést amennyire csak lehetséges, vissza kell fogni. A törzs és a fej ezt követően eredeti helyzetébe fordul egyidejű levegő belélegzéssel. Ez a cselekvés is lassan történik. A kiinduló állásban, amennyire lehetséges, a légzést vissza kell tartani, majd az elfordulást jobbra kell elvégezni. A gyakorlatot háromszor balra – jobbra és nem többször, hajtják végre.

4.      A gyakorlat állva háttal a fának (falnak) kerül végrehajtásra. A lábfejek párhuzamosan helyezkednek el a váll szintjével elvágóan. A kezek könyökben meghajlottak, a kézfejek a váll mellett helyezkednek el. Hasonlóan, mint a 3. sz. gyakorlatnál a test törzsét és a fejet el kell forgatni a fához (falhoz) viszonyítva. A lábfejeket lehetőleg az alaphelyzetükben kell tartani – helyükről nem elmozdítani. Az elfordulás befejezésekor a kézfejeket a fára kell helyezni. A test elforgatása kilenc szívverés ideje alatt történik (imát is lehet olvasni, lásd: a 1. sz. gyakorlatot), ezzel egyidőben az orron át a levegő kifújódik. Ezt követően a légzést vissza kell tartani, a test elfordított helyzete, a lehetőség szerint marad. Amennyiben a kezek a fával érintkeznek, kívánatos annak energia mezejének megérzése, és gondolatban az azzal való összeolvadás. Ezután, fokozatosan az orron át belélegezve a levegőt, kilenc szívverés ideje alatt kell az alaphelyzetbe visszafordulni, majd az elfordulást a másik oldalra is el kell végezni.

A gyakorlat második szakasza abban áll, hogy a testet gyorsan kell elforgatni, úgy egyik, mint másik oldalra. A levegő eközben a szájon át hirtelen fújódik ki, a belégzés az orron keresztül történik. A gyors fordulatok végrehajtása mindkét oldalra háromszor-háromszor valósul meg.

A gyakorlat lassú fordulatokkal, egyik oldalról a másikra fejeződik be, úgy ahogyan az már leírásra került. Naponta három ciklusnál többen nem tanácsos végezni.

5.      A gyakorlat végrehajtása törökülésben, keresztbe rakott lábakkal valósul meg. A bal kéz középsőujja leszorítja a jobb orrlyukat. A levegő belégzése lassú, kilenc szívverés alatt a bal orrlyukon át történik.

Ezt követően a bal orrlyuk a bal kéz nagyujjával leszorításra kerül, a légzést négy szívverés idejére visszatartjuk. A középsőujj megnyitja a bal orrlyukat és végrehajtjuk a lassú, kilenc szívverés idejére eső kilégzést. Ezt követi a belégzés, kilencig számolva, a jobb orrlyukon át.

A jobb orrlyuk leszorítása után a légzést négy szívverés idejére visszatartják. Ezt követően kilencig számolva, a bal orrlyukon át kilégzés valósul meg. Nem többször, mint napi három alkalommal kell végezni. A lélegzet visszatartást hetenként egy szívveréssel növelni lehet, de a 27 szívverés idejét ne haladja meg.

6.      A gyakorlat lábsarkon ülve kerül végrehajtásra. A kezek a térden vannak. Nagyon lassú kilégzés mellett a fej fokozatosan előre hajlik, az áll érintkezik a mellel, a légzés visszatartása addig tart, amíg nem kellemetlen.

Ezt lassú belégzés követi, miközben a fej a gerinccel egyvonalban visszakerül. A gyakorlatot háromtól-hétszeri ismétléssel végzik.

7.      A gyakorlat a lábsarkakon ülve, kezek a térdeken, kerül végrehajtásra. A gerinc és a fej egyvonalban van. Egyidőben az orron át végrehajtandó lassú kilégzéssel, a test törzse balra meghajlik. A légzést vissza kell tartani, a test meghajlott állapotban marad addig, amíg az kellemes és elviselhető.

Orron át lassú belégzés következik, a törzsnek fokozatos eredeti helyzetébe való visszaállításával, ahol a légzést vissza kell tartani, addig amíg az kellemes. Ezután hasonlóan történik a meghajlítás jobb oldalra is. Visszaérkezve az eredeti alapállásba, a légzést vissza kell tartani, majd előrehajlás következik, a levegő kilégzésének egyidejű végrehajtásával.

Azt követően, hogy a homlok elérte a padlót, a légzést vissza kell szorítani, majd hasonló meghajlás következik hátrafelé. Visszaérkezve az eredeti helyzetbe, lassú kilégzés következik. A gyakorlatot háromnál nem többször ismétlik. Bizonyos idő után a fejjel érinteni kell a padlót oldal és hátrahajlásnál is. A kezek eközben állandóan a térden vannak.

8.      A gyakorlat a földön (padlón) fekve kerül végrehajtásra. A kezek a test mentén ki vannak nyújtva, a tenyerek az ég felé néznek. A lábak kissé terpeszben állnak, a napfényfonat területére vízzel teli töltött ivóedényt kell helyezni. A belégzés hasilag történik. Kezdetben lassan, kilenc szívverés idejéig, az orron át. Eközben arra kell figyelni, hogy a tüdő alsó része megteljen levegővel, a has izmai viszont fölfelé emelkedjenek. A lehetőségnek megfelelően légzésvisszatartás következik. A kilégzés lassan, kilencig számolva történik, egyidejűleg a has is behúzódik. Itt arra kell figyelni, hogy a tüdők teljesen megszabaduljanak a levegőtől. Ezt követően a légzést addig kell visszatartani, amíg az kellemes.

A gyakorlatot háromtól-hétszeri ismétlésig végzik. Arra kell figyelni, hogy a víz az ivóedényből ki ne ömöljön.

A légzőszervek megbetegedései:

Az 1., 2., 5., 7., 8. számú gyakorlatok. Az előző héten nem többet, mint háromszori gyakorlást engedélyeznek, a továbbiakban minden egy gyakorlással növelheti azt. A gyakorlat végrehajtásánál rendszerességre van szükség, befejezésül hideg zuhany.

A vérkeringési szervek betegségei.

A vérrendszer betegségei:

A 2., 3., 5., 7. sz. gyakorlatok, minden reggel és este végrehajtva. A gyakorlat után hidegvizes zuhany, vagy leöntés szükséges.

Az emésztőszervek megbetegedései:

A 2., 3., 8. sz. gyakorlatok, végrehajtva minden reggel és este. A torna hidegvizes zuhannyal fejeződik be.

A vesék megbetegedései:

Az egyik héten a 2., 5., 7. sz. gyakorlatok kerülnek végrehajtásra reggel és este. A következő héten az 1., 3., 7. sz. gyakorlatok kerülnek alkalmazásra. A gyakorlatok befejezése hidegvizes zuhannyal zárul.

Az izületek megbetegedései:

Az 1., 2., 4., 5. sz. gyakorlatok minden reggel és este végzendőek. A torna hidegvizes zuhannyal fejeződik be.

A belső-elválasztású mirigyek endokrin megbetegedései:

Az 1., 2., 3., 5., 6. sz. gyakorlatok egy hétig minden nap. A második hét után a végrehajtást ki kell egészíteni a 7. számú gyakorlattal. A gyakorlatokat minden reggel és este kell elvégezni, hidegvizes zuhanyozás befejezésével.

A szem betegségei:

Az 1., 2., 3., 6. sz. gyakorlatok rendszeres végrehajtása. Az általános zuhanyozás után javasolt a szemek jéghideg vizes mosása.

A fül betegségei:

A 2., 5., 7. sz. gyakorlatok rendszeres végrehajtása, befejezve hidegvizes zuhannyal, valamint a szemek és fülek átmosásával.

Impotencia:

A 2., 3., 7., 8. sz. gyakorlatok rendszeres végrehajtása, befejezve hidegvizes zuhanyozással.

Női betegségek:

A 2., 3., 4., 5., 6. sz. gyakorlatok rendszeres végrehajtása, ami hidegvizes zuhanyozással fejeződik be.

A gerinc gyógyítása:

A 2., 3., 4., 7. sz. gyakorlatok teljesítése minden reggel és este. A gyakorlat hidegvizes zuhanyozással fejeződik be.

A bulgár gyógyítók javaslatai:

1.      Figyelembe kell venni a szervezet megbetegedésének fokát. A lényeg nem a mennyiségben, hanem a rendszerességben van.

2.      Amennyiben torna idején fájdalom vagy nehézség jelentkezik a szív tájékán, akkor a foglalkozásokat 2-3 napig szüneteltetni kell. A hidegvizes zuhanyozást nem kell szüneteltetni.